tarp tavo skruostų apsiblausęs kalės žvilgsnis
vylingas vizginimas praeita diena
o aš padaręs paskutinį retro žingsnį
einu šalin parankėj su dama
einu šalin už pavadėlio vesdamas
nesirimuojančias vienutėje mintis
neafišuojamo užustalės gyvenimo
aplinkkeliu per širdis ir lytis
aplinkiniams per pozą ir per atlaidus
per nubučiuoto ledo slidžią prozą
prozako vizijoj girta mimoza
geltonais puslapiais per vaikiškas akis
vagonais pustuščiais per pažadėtą žemę
per ritualinę svajonės žmogžudystę
tarp tavo skruostų apsiblaususi žaltvykslė
į mano uostą atradimais neatplauks

Šį kūrinį mėgsta

Norėdami rašyti komentarus, atsiliepimus, pastabas prisijunkite