Žaltį sutikęs
Miestą paliki,
Į mišką sugrįžki,
Aukurą įžiebki,
Dievus prikelki,
Juos garbinki.
Ąžuolo drevėj gyvenki,
Ugnį kūrenki,
Vandenį gerki,
Žalčius daboki,
Ateitį spėki,
Vaidila būki,
Ramiai gyvenki.

Šį kūrinį mėgsta

  • Kol kas mėgstančių sąrašas tuščias...

Norėdami rašyti komentarus, atsiliepimus, pastabas prisijunkite