Raiboj gėlių palaukėj
Nukėlusi vainiką
Trešnelė kukliai laukia
Nokina maldą tykią

Ji dangų pražiūrėjo
Kvapniom žiedų blakstienom
Viliodama iš vėjo
Gandrų neštos naujienos

Pavasarį kiekvieną
Vis nuometu ji puošias
Sodria styga kamieno
Ir šakomis tau ošia

Kad skiepijo tėvelis
Rankelę obelėlės
Ant jos tavo lopšelį
Sūpuos senolių vėlės

Kad pušys kvapnų audžia
Iš samanų paklotą
Bitutės tyliai gaudžia
Kad saldžiai tu miegotum

Ten suokia tau lakštutės
Gražiausią iš lopšinių
Ten brolis ir sesutė
Dabina tau gimtinę

Voriukai tylūs šelmiai
Ten neria sermėgėlę
Mamos rankelės švelnios
Tau mezga šilumėlę

Daili senelio kriaušė
Sapnuos tau svaigų derlių
Vyšnia Saulužės klausus
Tau dėsis savo perlus

Ten noks tau riešutėliai
Lazdynų, kedrų, graikų
O linksmos žemuogėlės
Bučiuos tave be saiko...

Tavęs čia viskas ilgis
Net laikrodžiuos minutės
Boružėse taškeliai
Tėvelis ir mamutė

Šį kūrinį mėgsta

  • Kol kas mėgstančių sąrašas tuščias...

Norėdami rašyti komentarus, atsiliepimus, pastabas prisijunkite