Paskutiniu metu vis dažniau bandoma tiksliai apbrėžti šio žanro pavadinimą ir jo turinį. Dainuojamoji poezija - tai autorinis arba iš dalies autorinis žanras Šio žanro atstovais laikomi daugelis žinomu atlikėju, kurie dažniausiai reiškiasi ne tik dainuojamojoje poezijoje. Dėl to kartais būna sunku nubrėžti žanro ribas.

 

Žanro pavadinimas Dainuojamoji poezija – . mano manymu aprėpia toki turini:

1) Tekstas
2) Teksto prasme paryškinanti, ar kitais budais su tekstu siejama gyva muzika ( be teksto muzika netenka prasmes)
3) Su Bardų tradicija (gal net ne tik Europos kultūrose ) besisiejantys instrumentai (gitara, liutnė, keltų arfa, citra, kanklės, smuikas (aramėjų, arabų tradicija))
4) Atliekant šio žanro kūrinius, pagrindinis krūvis tenka tekstui


A.Svidinskas