Kūrinių talpinimas, laikinai neveikęs, sutvarkytas.