Rita Makselytė / Vilnius

„Jeigu nėra nieko, kas negalėtų būti poezija, tai visas laikas, kurį gyvenu, yra vienas talpus posmas.“

Atitinkančių įrašų nerasta.