Projektas Pieskynų Giesmės / Kaipeda

"... Pieskynais Dzūkijoje yra vadinamos smėlio kopos...", pasak programos iniciatorės Daivos Ignatavičienės. Žmonės dainuoja nuo neatmenamų laikų, - dirbdami, laukdami, ilsėdamiesi, švęsdami, dėkodami, liūdėdami ir pan. Lengviau, turbūt, būtų nusakyti, kada žmonės nedainuoja.

'Pieskynų Giesmės' - tai dainuojamosios poezijos programa paremta poetų: Sigito Gedos, Vlado Braziūno, Emilijos Liegutės, Justino Marcinkevičiaus eiles, kurias dzūkų tarme atliks Daiva Ignatavičienė, pritariant specialiai ir ypatingai sudėtam folkloro ansambliui „Kuršių Ainiai“. Daugelį dainų lydi žmogaus kilmės klausimai, būtis ir nebūtis.

Atsivešime ir kitokesnių instrumentų, - ne tik gitaras :) Tai ir dambreliai, skudučiai, akordeonas, o gal išgirsite ir paukščių balsų...

Atlėkit, bus smagu.

Daiva Ignatavičienė
"Kuršių Ainių" vardu