Edmundas Janušaitis ir "Briedžiai ant Žaliakalnio bruko“

 

Edmundas Janušaitis ir „Briedžiai ant Žaliakalnio bruko“ susibūrė Kaune per pačią poezijos pilnatį, kai laikas primena dugną, į kurį daug kas atsitrenkę išėjo į „skylę“.

Nesijaučiam vieniši ar sutrikę, nes mūsų patirtis leidžia girdėti kaip dygsta žolė, kaip netolimose dangaus prieigose dainuoja mūsų broliai ir sesės.
Gal todėl esame nepataisomi svajokliai: kaukšim priekin per gyvenimo bruką, kai daug kas norėtų, kad užauginę ragus pasimirtume prieš pat didžiąją briedžių rują.

Neišdegs.

Alkani garsams, ištikimi kelio dulkėms, mes grįžtame į Daugodų dpoezijos šaltinį. Ateiname, kad prie jūsų vandenų vėl sutiktume savo viltį, meilę ir tikėjimą tuo, kad geri darbai, kaip žvaigždė danguje, niekuomet neužgęsta.

Iki susitikimo!