JOTVINGIŲ JORĖ

Dpoezija Lt
Kategorija: Naujienos

JOTVINGIŲ  PRŪSŲ  PAVASARIO  SUTIKIMO  ŠVENTĖ

PO  ATVIRU  DANGUM

 

 

 

2011 m. gegužės  8 d. (sekmadienis) 

13.00 val. Jotvingių – prūsų amatų mugės atidarymas.

                 Gyvenvietės lankymas, šaudymas iš lankų.

14.30 val. Senovinės apeigos ir Lietuvos ansamblių 

 „ KŪLGRINDA“ ir „ KUKUMBALIS“  koncertas.

Jotvingių – prūsų didvyrių pagerbimas.

16.00 val. Jorės viralo “Dilgė” ragavimas ir suneštinės vaišės.

                 Bendra vakaronė prie laužo su dainomis ir šokiais.

                 Šaudymas iš lankų. 

 

 

Rengėjai: Jotvingių prūsų bendrija.

Rėmėjai:  Jotvingių prūsų gyvenvietė, Lietuvos Romuva, Punsko valsčius. 

 

 

 

Bus renkamos aukos renginio išlaidoms padengti.

Važiuoti pagal rodyklę „Šilainė“, miške sukti pagal rodyklę „Į Jotvingių – prūsų gyvenvietę“