DIDŽIOJO NUOPOLIO GIESMĖS

Dpoezija Lt
Kategorija: Naujienos

2009 04 15 „Keistuolių teatro" didžiojoje salėje

Šri Bernadra - tabla, dombekas, džembe

Maksimas Perepelica - kontrabosas, bosas

Audrius Pazniokas - akordeonas, pianola

Saulius Semas Petreikis - trimitas, fliugelhornas, fleitos, dudukai, vistlai, lūpinės armonikėlės, balsas

Domantas Razauskas - gitaros, balsas, tekstai, muzika

Slaptasis grupės narys - saksofonas

Rokas Jasiūnas - garso režisūra

Darius Malinauskas - šviesos

Didieji koncerto draugai ir organizatoriai - „Keistuolių teatras". Ypatingos padėkos Andriui Kaniavai, Aidui Giniočiui ir "Keistuolių" ryšių su visuomene koordinatorei Jūratei Čerškutei.

 

Bilietai „Tiketoje" ir „Keistuolių teatro" kasose

Kaina 25-30 Lt.

 

Didydis Nuopolis - tai miestas-valstybė kiekvieno viduje. Čia savi įstatymai, savos tiesos ir nusikaltimai, savi prekybos centrai, savi stebuklai ir savi prisikėlimai. Su Šventom Velykom! Giedokime!