Kazimieras Jakutis - AŠ TĄ KRAŠTĄ SENIAI BEMAČIAU...

Dpoezija Lt
Kategorija: Naujienos

Romantiškas vakaras, skirtas Lietuvos 1000-čiui paminėti

Aš tą kraštą seniai bemačiau,
Jau seniai neužuodžiu jo dūmų.
Bet jis šviečia skaisčiau ir skaisčiau
Po linksmybių visų ir graudumų.

(Jonas Strielkūnas)

 

Mano tėviškė - pilkais šiaudų stogais lomoj dunksantis Kalviškių kaimas. Iki saldumo svaigina nuolatinis troškimas sugrįžti į savo tėvų vaikystę. Į laikus, kuriuose niekada nebuvau. Į laikus, kur pavasarį skelbia garsus vyturys, o tu iškėlęs galvą seki jį, negalėdamas atplėšt akių, kol basa koja atsimuši į kietą akmenį. Kur užpustytą takelį iki tvarto žiemos ankstų rytą nukasa gaspadorius, o balti dūmai, kaip auka, kyla į mėlynai švytintį dangų. Ir tik suskaičiavęs dūmų stulpus supranti, kiek kaime gyvena šeimų...

Mano naujos dainos, nauja programa gimė tėviškės ilgesį šiek tiek apraminti, o gal atvirkščiai - jį paaitrinti, net nežinau.

 

Muzika - mano, žodžiai - Jono Strielkūno, Alfo Pakėno, Antano Miškinio, Mykolo Karčiausko, Vytauto Rudoko ir mano paties. Tėviškės ilgesį man padės apmalšinti gitaristas Arūnas Mirinavičius, vokalistė Simona Gabulaitė bei aktoriai - Inesa Paliulytė arba Rimvydas Kalvelis.

 

 

Jūsų (ir tėviškės) išsiilgęs Pagulbis

www.pagulbis.lt