Šeštadienio vakaras Kurmagaloje

Dpoezija Lt
Kategorija: Naujienos

Praėjusį šeštadieni Kurmagalos apylinkių kloniais nusirito dainų melodijos - Gedvido kaimo turizmo sodyboje ivyko aštuntasis dainuojamosios poezijos respublikinis festivalis.

Pasak Kultūros centro direktoriaus pavaduotojos Jurgitos Urnikienės, renginys tradiciškai skiriamas Jonavos miesto įkūrimo gimtadieniui. “Kasmet stengiamės jį paįvairinti, organizuoti taip, kad nesikartotu tos pačios detalės. Kelerius metus šventę rengėme Ramybės skvere, prie Meno mokyklos, tačiau paaiškejo, kad ten bardams per ankšta: daina neįgyja savojo atspalvio, tad puolėme ieškoti didesnės erdvės. Laimei, atradome šį slėnį. Tad jau keleri metai miesto įkūrimui paminėti renginį organizuojame malonioje menui aplinkoje”, - sakė J.Urnikienė.
Dainuojamosios poezijos šventes sumanė Kulturos centro entuziastai. “Pradžia visuomet būna sudėtingiausia. Pirmaisiais metais skelbdavome bardų konkursus. Piniginėmis premijomis ar prizais apdovanodame tuos, kuriuos pripažindavo komisija. Taciau pastebejome, kad dainininkai i renginius atvykdavo susikaustę, tarsi įstatyti į kažkokius rėmus. Tad konkurso atsisakėme - liko tik šventė”, - pasakojo režisierė Judita Margevičiene.
“Visi dalyviai džiaugiasi, kad atsisakyta konkurso. Manau, tai - teisingas sprendimas.

Dainininkai jauciasi atsipalaidavę, atvažiuoja kaip i švente. Tad festivali vertinu teigiamai - juk tai Jonavos gimtadienis, o ne konkursas”, - akcentavo dainuojamosios poezijos vakaro vedėjas, bardas Kazimieras Jakutis.

Šventės pavadinimas “Samtis” sietinas su dainininkų mėgėjų siekiu savo kurybą “laistyti” vis kitose Lietuvos vietose. Taciau šiemet šventės simbolis buvo kiek kitoks. “Iki šiol bardai samčiu galejo ipilti savo patyrimo kitiems. Šiemet įsteigeme kiaurasamčio prizą. Tegul kiekvienas atlikejas pasidalins savo idėjomis, kitaip tariant, pro skylutes išvarvejusios mintys tegul pasieks kitus dainininkus, kurie mielai atvyks i mūsų organizuojamus festivalius ir papildys bardų sąrašą”, - samprotavo J.Margevičienė.
Solistas iš Klaipėdos Jonas Baltokas prisipažino esąs patenkintas, kad atsisakyta konkursų. “Išnyko pyktis, prieštara tarp bardu. Atvažiuojame pasidalyti savo sugebėjimais, džiaugiames renginiu ir jaučiames įvertinti, nes esame pakviesti, galime padainuoti Jonavos krašto žmonėms”, - prisipažino muzikos myletojas iš Klaipėdos.
Tokios pat nuomones buvo ir koncerno “Achemos grupe” vystymo direktorius Rimantas Sinkevičius, i festivali atvykęs su žmona Ligita. “Man patinka šis renginys. Net priza isteigiau tam, kuris atskleis musu tautos istorija, giliau pažvelgs i Lietuvos ateiti ar kitaip pamalonins žiurovus. Džiaugiuosi, kad Jonavoje yra poetu, muzikalių žmonių. Sėkmės jiems visiems”, - palinkejo R.Sinkevičius.

Jo isteigtas prizas “Pilnatvė” - didžiule taurė - atiteko jaunai bardei Indrutajai iš Molėtų rajono. “Linkiu darbų, dainų ir meilės”, - sveikindamas dainininke sakė R.Sinkevicius.
į šventę iš kito renginio atskubejes meras visiems palinkejo, kad “daina taptu mini teatru, uždeganciu žiūrovus.” Rajono vadovas pasidžiaugė tokiais renginiais, pripažino, kad muzika ir poezija yra artimi dalykai, pagyrė organizatorius už sumanymą pasikviesti rajono poezijos klubo “Šaltinis” poetus (dalyvavo Mindaugas Švėgžda ir Albinas Pavasaris). O K.Jakutį ir dainuojamosios poezijos atlikėją Gražiną Žaglinskienę jis pavadino rajono “žvaigždelemis”.

Praėju­sio šešta­die­nio va­karą Kur­ma­ga­los lau­kuo­se skambėjo J.Bal­to­ko iš Klaipėdos, Giedrės Enuk­so­naitės ir Da­riaus Le­vec­kio (Ra­sei­niai), vil­niečio Jo­no Bag­do­na­vičiaus, pa­si­va­di­nu­sio Jo­nu­ku, rad­vi­liškiečio Ovi­di­jaus Ju­cio, kau­nietės Ilo­nos Pa­pečkytės, jo­na­viečių G.Žag­lins­kienės ir K.Jakučio dai­nos. Eilėraščius skaitė ne tik po­ezi­jos klu­bo “Šal­ti­nis” na­riai A.Pa­va­sa­ris, M.Švėgžda, bet ir vil­niškis Be­ne­dik­tas Ja­nuševičius. Vi­si šventės da­ly­viai ap­do­va­no­ti šventės simboliais - kiau­ra­samčiais, Kultūros cen­tro padėko­mis bei ver­tin­gais buk­le­tais.

Pro­gramą paįvair­no jaunųjų bardų, ky­lančių į su­au­gu­siųjų aukštu­mas, bei pro­fe­sio­nalų - Andriaus Ku­li­kaus­ko ir Sau­liaus Ba­rei­kio pa­si­ro­dy­mai.

 

Straipsnio autorė :

Inesa NAGLIENE